ଅଧୁରା ପ୍ରେମ

କବିତା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି

Image result for broken heart sad girl hd wallpaperଗଣନାଥ ଭୁୟାଁ

ଏକା ମୁଁ ଚାଲିବି ଜୀବନର ବାଟ
ତୁମ ଦୁଃଖ ଯେତେ ଛୁଇଁ ।
ଏ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆଁକୁ ଦୁରୁ ଜୁହାର
ଆଖି ହୁଏ ଲୁହ ନଇ ।।
ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କାହା ଭରଷା ବିଶ୍ୱାସ
ଦିଘଡିରେ ସବୁ ଫିକା ।
ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାରଣା ହୁଏ
ସ୍ୱପ୍ନ ସାଜେ ମରିଚିକା ।।
ଅତୀତକୁ ଆଉ ରଖିବି କାହିଁକି
ସଳଖି ହେବି ମୁଁ ଠିଆ ।
ନିରବେ ମୁଁ ଜମା ଢ଼ାଳିବିନି ଲୁହ
ଅଧୁରା ଏ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆଁ ।।

Loading...
Share It
  • 102
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.